Energie Zuinig Bouwen

Bij M2M architectuur worden in de ontwerpfase in overleg met u de uitgangspunten besproken hoe aan de gestelde normen te gaan voldoen, of indien gewenst meer, om energie zuinig te bouwen. Bij het uitwerken van de bouwplannen wordt een passend maatregelen pakket samengesteld, zodat er een degelijk en duurzaam eindproduct afgeleverd kan worden. Uiteraard gebeurt dit alles in goed overleg met U, de klant, want die staat bij M2M centraal.

Energie Zuinig Bouwen

Steeds meer mensen beseffen dat ze anders moeten omgaan met het milieu en de natuur. Daarnaast is er een groeiend besef dat de omgeving van wezenlijk belang is voor de persoonlijke gezondheid. In het kader van de Europese klimaatdoelstellingen van 20% CO2 reductie in 2020 moet ook in de bouwsector energie worden bespaard.

Om de doelstelling te halen stelt de overheid de Energie Prestatie normen van Gebouwen (EPG) voor de bouwsector steeds bij. Vanaf eind 2020 is alle nieuwbouw bijna energieneutraal.  Energiebesparing is een belangrijk middel om de klimaatdoelen te realiseren maar ook de problematiek van de stijgende woonlasten aan te pakken.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het onderwerp steeds meer in de maatschappij aan de orde is. In de bouwsector wordt hier richting aan gegeven door middel van o.a. ecologisch bouwen, zelfvoorzienendheid, energie van de zon en uit de bodem. Bovendien verminderen energiebesparende maatregelen de woonlasten van burgers en energielasten van bedrijven. Het is dus uiteindelijk ook gunstig voor uw portemonnee, dat zal in tijden waarin me spreekt van economische crisis en slinkende budgetten absoluut meespelen in dit groeiende besef. Een energiezuininge woning zal in de toekomst een aanzienlijk hogere marktwaarde hebben t.o.v. de veelal slecht geisoleerde woningen die nu in Nederland staan.