Kinderdagverblijven

M2M Architectuur heeft de afgelopen jaren diverse kinderdagverblijven ontworpen. Zowel kleinschalige kinderdagverblijven als grote(re) vestigingen met buitenschoolse opvang. We proberen de kinderdagverblijven zo te ontwerpen dat kinderen zich prettig en veilig voelen maar altijd in een huiselijke en uiterst professionele omgeving.

Kinderdagverblijf Oss