Woonboerderijen

Eén van onze specialiteiten is het ontwerpen van woonboerderijen zowel nieuwbouw als verbouw.

Het is nog maar goede een halve eeuw geleden dat het Brabantse platteland zijn karakter goeddeels ontleende aan markante boerderijen. Na de oorlog, die ook zijn tol eiste, maar ook door schaalvergroting en mechanisatie van de landbouw zijn vele traditionele boerderijen verdwenen. Nu in het begin van de 21e eeuw is daar nog een tiende deel van over verspreid over alle delen van de provincie die elk hun eigen type voortbrachten.

Wij kunnen u adviseren bij de restauratie, renovatie, splitsing en kleurkeuze van deze boerderijen waarbij we proberen het traditionele karakter tot in de kleinste details in ere te houden.  

Bij nieuw te bouwen woonboerderijen is het een uitdaging om het karakter en de romantiek van vroeger terug te laten komen met een knipoog naar de hedendaagse architectuur en huidige wensen van de opdrachtgever. 

Woonboerderij Best